Các Anh/Chị cho em hỏi với ạ: Em đang làm bảo hiểm thai sản cho 1 chị nhân viên….

Các Anh/Chị cho em hỏi với ạ:
Em đang làm bảo hiểm thai sản cho 1 chị nhân viên.
Dự kiến sinh 15/3/2018. ( Chị này đã tham gia đóng bảo hiểm liên tục từ T7/2016 đến nay). Chị nhân viên này muốn đóng bảo hiểm đến hết T12/2017, sau đó xin nghỉ làm từ 1/1/2018 và k đóng bảo hiểm nữa.
Như vậy, chị ấy có được hưởng trợ cấp bảo hiểm thai sản theo quy định k ạ?
Em cảm ơn a/c.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 22, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Các Anh/Chị cho em hỏi với ạ: Em đang làm bảo hiểm thai sản cho 1 chị nhân viên….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *