Công ty e báo tăng truy thu bảo hiểm, nên họ yc lập mẫu D04h-ts xuống đơn vị. Đú…

Công ty e báo tăng truy thu bảo hiểm, nên họ yc lập mẫu D04h-ts xuống đơn vị.
Đúng là là báo tăng t8 nhưng chậm trễ đến bây giờ, sếp e chấp nhận để họ xuống làm việc.
Các anh chị có kinh nghiệm về việc này truyền lại cho e với ah!
Cần những hồ sơ và thử tục ntn ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 21, 2017

account_box admin

One thought on “Công ty e báo tăng truy thu bảo hiểm, nên họ yc lập mẫu D04h-ts xuống đơn vị. Đú…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *