Anh chị có kinh nghiệm cho e hỏi với ah. bên công ty e vừa nhận được thông báo …

Anh chị có kinh nghiệm cho e hỏi với ah. bên công ty e vừa nhận được thông báo bên BHXH lập Danh sách đề nghị gia hạn thẻ BHXH năm 2018. e chưa làm bao giờ lên ko biết làm ntn ah. a c nào đã làm qua rồi có thể hướng dẫn e với ah. cần nộp những gì cho bên BHXH ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 21, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Anh chị có kinh nghiệm cho e hỏi với ah. bên công ty e vừa nhận được thông báo …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *