Mọi người ơi. Giúp e với ạ. Ai có các báo cáo chi phí sản xuất công ty may có th…

Mọi người ơi. Giúp e với ạ. Ai có các báo cáo chi phí sản xuất công ty may có thể cho em xin với được không ạ Em rất cần ạ. Em cảm ơn mọi người ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 20, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người ơi. Giúp e với ạ. Ai có các báo cáo chi phí sản xuất công ty may có th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *