Anh chị chị em hỏi với: Nếu đã làm xong rà soát để đồng bộ mã số BHXH thì cơ qua…

Anh chị chị em hỏi với:
Nếu đã làm xong rà soát để đồng bộ mã số BHXH thì cơ quan BH có tự động gia hạn thẻ BHYT năm 2018 không hay mình vẫn phải gia hạn như trước. Hơn nữa, em muốn thay đổi nơi khám chữa bệnh cho một số nhân viên trong công ty thì em phải làm những gì ạ?
Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 20, 2017

account_box admin

14 thoughts on “Anh chị chị em hỏi với: Nếu đã làm xong rà soát để đồng bộ mã số BHXH thì cơ qua…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *