Mọi người cho mình hỏi, nếu tổng thu nhập của người lao động là 11.000.000 đồng/…

Mọi người cho mình hỏi, nếu tổng thu nhập của người lao động là 11.000.000 đồng/ tháng. Trong đó phụ cấp:Tiền cơm:730.000 , Tiền xăng:500.000, tiền điện thoại:500.000. Các khoản trích nộp Bảo hiểm:669.900. giảm trừ gia cảnh :9.000.000 và ko có người phụ thuộc. mọi người tính dùm e người này có phải nộp thuế TNCN ko? Em cảm ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 18, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Mọi người cho mình hỏi, nếu tổng thu nhập của người lao động là 11.000.000 đồng/…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *