HOÀN THUẾ VỚI ĐƠN VỊ CÓ XUẤT KHẨU, AC cho e hỏi: ai hiểu các tính hoàn thuế gtgt…

HOÀN THUẾ VỚI ĐƠN VỊ CÓ XUẤT KHẨU,
AC cho e hỏi: ai hiểu các tính hoàn thuế gtgt cho đơn vị có xuất khẩu thì cho e các tính theo ví dụ sau được không ah,
Tháng 07/2017, gtgt đầu kì: 260.961.664,
tổng doanh thu trong kì:42.264.302.346 trong đó doanh thu xuất khẩu: 28.339.311.134,
gtgt đầu vào trong kì: 1.897.806.132 trong đó số mua vào dùng cho xuất khẩu là: 960.857.287,
gtgt đầu ra: 661.329.826.
vậy số thuế được hoàn tính như thế nào ah,
theo cách hiểu của e, e tính:
(1)số dc hoàn của hàng hóa xuất khẩu: 100%: 960.857.287
(2)số thuế được hoàn của hàng hóa ko hạch toán riêng được:
(đầu kì+ số thuê gtgt ko hạch toán riêng)* tỷ lệ doanh thu xk/ tổng doanh thu
(260.961.664+(1.897.806.132-960.857.287))*(28.339.311.134/42.264.302.346)=803.198.996
số thuế được hoàn: (1)+(2)-gtgt đầu ra:
960.857.287+803.198.996-661.329.826=1.102.726.457.
rất mong được các anh chị giúp đỡ để e làm đúng hơn, đọc ko biết mình hiểu đúng không

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 18, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *