Các bác cho e hỏi có khi nào cty các bác quyết toán thuế mà đoàn kiểm tra đòi sa…

Các bác cho e hỏi có khi nào cty các bác quyết toán thuế mà đoàn kiểm tra đòi sao kê tk cá nhân của giám đốc k ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 18, 2017

account_box admin

25 thoughts on “Các bác cho e hỏi có khi nào cty các bác quyết toán thuế mà đoàn kiểm tra đòi sa…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *