Trong nhóm mình có anh/chị nào đã làm hồ sơ về việc “tạm ngừng hoạt động kinh do…

Trong nhóm mình có anh/chị nào đã làm hồ sơ về việc “tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp” rồi k ạ. Cho em xin tài liệu với. Em cảm ơn trước ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 17, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Trong nhóm mình có anh/chị nào đã làm hồ sơ về việc “tạm ngừng hoạt động kinh do…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *