Khi công ty chuyển khoản thanh toán tiền cho NCC bằng internet banking thì thuế …

Khi công ty chuyển khoản thanh toán tiền cho NCC bằng internet banking thì thuế có chấp nhận không – Hay bắt buộc phải lập UNC khi chuyển tiền. Đã có ai gặp trường hợp này chưa ah !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 17, 2017

account_box admin

25 thoughts on “Khi công ty chuyển khoản thanh toán tiền cho NCC bằng internet banking thì thuế …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *