anh chị cho e hỏi thăm chút nha, e lỡ làm mất hóa đơn đỏ, em nhờ bên cty xuất hó…

anh chị cho e hỏi thăm chút nha, e lỡ làm mất hóa đơn đỏ, em nhờ bên cty xuất hóa đơn photo 3 bản và đóng mộc đỏ giúp em, vậy khi báo cáo thuế, hóa đơn của em có dc chấp nhận k ac

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 17, 2017

account_box admin

3 thoughts on “anh chị cho e hỏi thăm chút nha, e lỡ làm mất hóa đơn đỏ, em nhờ bên cty xuất hó…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *