Em chào cả nhà. Cả nhà cho e hỏi 1 chút. Công ty e làm về vận tải. Có 1 số hóa đ…

Em chào cả nhà. Cả nhà cho e hỏi 1 chút. Công ty e làm về vận tải. Có 1 số hóa đơn chi phí vận chuyển của năm 2016 nhưng chị thuế chưa hạch toán vào báo cáo năm 2016. vậy giờ có thể hạch toán vào chi phí năm 2017 k ah? hay phải làm lại báo cáo tài chính? Mong mọi người giúp đỡ. e cám ơn ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 16, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Em chào cả nhà. Cả nhà cho e hỏi 1 chút. Công ty e làm về vận tải. Có 1 số hóa đ…”

  • trước thì thời hạn hạch toán hóa đơn bỏ sót là trong vòng 6 tháng còn giờ thì không giới hạn thời gian, bạn quên giờ phát hiên ra thì hạch toán ghi ngày hạch toán khác với ngày hóa đơn nhé, số tiền thuế đó sẽ hiển thị trong năm bạn hạch toán

  • Chào bạn, đây là Hóa đơn đầu ra phải không bạn? Bạn kê khai bổ sung, điều chỉnh vào kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó (năm 2016). Nộp tờ khai bổ sung + Bản giải trình 01/KHBS + lưu tài liệu để sau này chứng minh với CQT. Bạn phải nộp ngay thuế GTGT còn nộp thiếu , còn tiền phạt nộp chậm tiền thuế thì chờ cơ quan thuế có văn bản thì nộp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *