Anh chị ơi cho em hỏi Cơ quan thuế có bán Hoá đơn GTGT không? Và làm cách nào để…

Anh chị ơi cho em hỏi Cơ quan thuế có bán Hoá đơn GTGT không? Và làm cách nào để ktra được hoá đơn đó có hợp lệ hay không. Vì khi tra trên web tracuuhoadon thì chỉ thấy thông tin doanh nghiệp nhưng không thấy thông tin gì và cũng không có thông báo phát hành hoá đơn. Hỏi thì Người bán trả lời là hoá đơn mua từ Kho bạc?. Em hoang mang quá. Mong được giải đáp nhanh chóng ạ. Cảm ơn mọi người.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 16, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Anh chị ơi cho em hỏi Cơ quan thuế có bán Hoá đơn GTGT không? Và làm cách nào để…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *