Mọi người cho em hỏi: công ty e nhập hang A vào T3, bán cho khách hang vào T3 lu…

Mọi người cho em hỏi: công ty e nhập hang A vào T3, bán cho khách hang vào T3 luôn. Sau đó khách hang trả hàng và xuất trả hóa đơn. Kế toán bên em có làm thao tác trả hàng trên hệ thống nhưng sau đó không kê khai hóa đơn xuất trả của khách hàng vào. T4 bên em đã bán hàng đó cho khách khác. Nhưng đến hiện tại là tháng 11 mới kê khai hóa đơn
việc kê khai như vậy của bên em có hợp lý không ạ? đáng lẽ phải kê khai vào tháng t3, nhưng do sót hóa đơn nên tháng 11 bên em mới kê khai

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 15, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *