Bên mình mở tài khoản ngân hàng tại viettinbank. Bên ngân hàng thay đổi số tài k…

Bên mình mở tài khoản ngân hàng tại viettinbank. Bên ngân hàng thay đổi số tài khoản mình có phải làm hồ sơ thay đổi gửi sở KH đầu tư không cả nhà?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 15, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Bên mình mở tài khoản ngân hàng tại viettinbank. Bên ngân hàng thay đổi số tài k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *