Ace oi, e có 01 vấn đề cần hỏi ý kiến- có ace nào đã gặp phải gq dùm e với. Cty …

Ace oi, e có 01 vấn đề cần hỏi ý kiến- có ace nào đã gặp phải gq dùm e với.
Cty e hiện quỹ tiền mặt bị âm (tầm 3 tỷ), nhưng trong tài khoản ngân hàng còn tiền tầm (2 tỷ 6) vậy có cách nào gq quỹ tiền mặt không vậy, hic hic hic cuối năm rui giúp e với
Thanks

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 15, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Ace oi, e có 01 vấn đề cần hỏi ý kiến- có ace nào đã gặp phải gq dùm e với. Cty …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *