Mọi người cho em hỏi : Kinh phí công đoàn có bắt buộc nộp lên liên đoà…

Mọi người cho em hỏi : Kinh phí công đoàn có bắt buộc nộp lên liên đoàn lao động không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 14, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Mọi người cho em hỏi : Kinh phí công đoàn có bắt buộc nộp lên liên đoà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *