Cả nhà ơi cho mình hỏi với. Mình đăng ký người phụ thuộc. Nhung chứng minh thư n…

Cả nhà ơi cho mình hỏi với. Mình đăng ký người phụ thuộc. Nhung chứng minh thư người phụ thuộc hết hạn. Trường hợp này làm như thế nào ạ. ” bố mẹ già trên 60 tuổi nên không làm lại cmt ah”

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 14, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà ơi cho mình hỏi với. Mình đăng ký người phụ thuộc. Nhung chứng minh thư n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *