Tăng lương cơ sở từ 1.3 triệu đồng/tháng lên 1.39 triệu đồng/tháng từ 01/7/2018 …

Tăng lương cơ sở từ 1.3 triệu đồng/tháng lên 1.39 triệu đồng/tháng từ 01/7/2018

Hôm nay, 13/11/2017, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo đó, từ ngày 01/7/2018, sẽ thực hiện tăng lương từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

-> Tăng lương cơ sở này đồng nghĩa NLĐ chúng ta được hưởng chế độ cao hơn (dưỡng sức, thai sản, ) và tăng mức trần lương đóng BHTN (20 lần mức lương cơ sở) và hiển nhiên là mức tiền đóng BHXH hàng tháng cao hơn rồi 🙂

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 13, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *