Nhà mình có ai ở gvap đã nhận lại sổ từ BHXH Gò vấp chưa ạ. Nộp sổ lên ra soát q…

Nhà mình có ai ở gvap đã nhận lại sổ từ BHXH Gò vấp chưa ạ. Nộp sổ lên ra soát qtrinh đóng mà mãi k thấy trả

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 13, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *