Hôm vừa rồi có bạn gọi điện mô tả cho Khong Minh về công việc hiện tại, bạn nói …

Hôm vừa rồi có bạn gọi điện mô tả cho Khong Minh về công việc hiện tại, bạn nói bạn đã làm hết gần như tất cả mọi thứ rồi, gần như không thiếu cái gì, nhưng giờ vẫn không thấy tự tin. Nguyên nhân là về chính sách bạn ấy không hiểu nhiều, chỉ làm theo thói quen.

Sau đó Khong Minh hỏi bạn một câu, thế giờ chị giao cho em một nhiệm vụ, là hãy ngồi thống kê lại toàn bộ hệ thống văn bản pháp luật liên quan đi, và chị cho em 3 ngày để làm, sau đó hãy trả lời chị một câu duy nhất thôi. Câu hỏi là “HỆ THỐNG VĂN BẢN LUẬT ĐÓ CỦA EM NHƯ THẾ LÀ ĐÃ ĐỦ ĐỂ ÁP DỤNG CHƯA? Tìm ra một đáp án duy nhất là “ĐÃ ĐỦ CHƯA?” .

Nghe mỗi chữ ĐỦ CHƯA thôi mà bạn cười hềnh hệch, bảo cái đó thì đúng là em chịu. Cảm giác mông lúc không biết bắt đầu từ đâu.

Hóa ra “ĐÃ ĐỦ CHƯA” chính là KEYWORD cho năng lực của kế toán chúng ta đấy. Luật không biết nghiên cứu thế đã đủ chưa? Hạch toán như thế không biết là đã đầy đủ nghiệp vụ chưa? … tất cả đều không chắc chắn. Mặc dù bảo làm cái gì cũng làm được 😀

Vậy Muốn lên tầm làm kế toán, đầu tiên phải lên được kiến thức luật trước đã, vậy bài tập đưa ra là, hãy nghiên cứu và trả lời cho chị tuần tự những câu hỏi theo LỘ TRÌNH sau:

1. Đối với hoạt động một doanh nghiệp thì cần phải nghiên cứu văn bản luật các lĩnh vực nào? phải trả lời được câu hỏi: NHƯ THẾ ĐÃ ĐỦ CHƯA?

2. Đối với từng lĩnh vực nêu trên, liệt kê toàn bộ các văn bản luật đang có hiệu lực áp dụng cho lĩnh vực đó. cũng phải trả lời được câu hỏi NHƯ THẾ ĐÃ ĐỦ CHƯA?
Và lưu trữ văn bản theo quy tắc.

3. Đối với từng lĩnh vực, sử dụng văn bản nào để áp dụng nhiều nhất? – văn bản có tác dụng trực diện nhất?

4. Trong mỗi văn bản tìm ra được ở mục 3, trả lời câu hỏi: doanh nghiệp áp dụng những điều luật nào là chủ yếu?

5. Nghiên cứu những điều luật tìm ra ở điểm 4.

Đa phần các bạn kế toán khi không hiểu một vấn đề sẽ hoặc google đích xác điều mình cần, hoặc quăng câu hỏi lên face và chờ kêt quả, hoặc vào văn bản nào được mọi người lưu ý, tìm đúng chỗ cần duy nhất, nhưng không biết toàn bộ văn bản nói về điều gì. Cũng không có được cái logic chi phối và liên quan giữa các văn bản với nhau. Vì thế khi gặp vấn đề được điều chỉnh bởi nhiều văn bản luật, các bạn thường hay không xử lý được, hoặc là hiểu sai lệch bản chất quy định của luật, vì giống như các bạn chỉ nhìn thấy cái tai con voi thôi ý.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 13, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Hôm vừa rồi có bạn gọi điện mô tả cho Khong Minh về công việc hiện tại, bạn nói …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *