Em thắc mắc giữa – cá nhân ký hợp đồng 6 tháng, làm được 3 tháng thì nghỉ (khỏi …

Em thắc mắc giữa
– cá nhân ký hợp đồng 6 tháng, làm được 3 tháng thì nghỉ (khỏi đóng bảo hiểm), khấu trừ thuế luỹ tiến từng phần
– cá nhân ký thời vụ 3 tháng kẹp cam kết 02 (mà cũng ko chắc người đó có thật là chỉ thu nhập 1 nơi hay ko)

Thì lợi – hại như thế nào?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 13, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *