dạ. ac cho e hỏi chút ạ. Công ty e xản xuất nhiều mặt hàng khác nhau. Vừa sản x…

dạ. ac cho e hỏi chút ạ.
Công ty e xản xuất nhiều mặt hàng khác nhau. Vừa sản xuất theo đơn hàng và vừa lưu kho.
Ví dụ đơn hàng đặt SP A,B nhưng bên e XS thêm cả C,D… để lưu kho. vậy nên tính giá thành theo đơn hàng hay theo giản đơn SX liên tục ạ. (bên e hàng tháng SX khoảng 2 tuần liên tiếp thôi khi đủ hàng thì CN lại làm các việc khác ạ).
E cảm ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 11, 2017

account_box admin

One thought on “dạ. ac cho e hỏi chút ạ. Công ty e xản xuất nhiều mặt hàng khác nhau. Vừa sản x…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *