các bác có ai như e k? các vấn đề bhxh toàn tự mày mò làm, gọi cho cơ quan bộ p…

các bác có ai như e k? các vấn đề bhxh toàn tự mày mò làm, gọi cho cơ quan bộ phận quản lý lúc nào nc cũng khó chịu và hách dịch k ah….:((((((

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 11, 2017

account_box admin

7 thoughts on “các bác có ai như e k? các vấn đề bhxh toàn tự mày mò làm, gọi cho cơ quan bộ p…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *