Cả nhà ơi cho mình hỏi với . Công ty mình không tham gia bảo hiểm xã hội cho ngư…

Cả nhà ơi cho mình hỏi với . Công ty mình không tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động mà ký hợp đồng theo dạng thời vụ . mức lương của họ lớn hơn 2 triệu em quên không khấu trừ từ tháng 7 tời giờ . Làm thế nào để không phải nộp thuế TNCN .

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 11, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà ơi cho mình hỏi với . Công ty mình không tham gia bảo hiểm xã hội cho ngư…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *