các anh/chị giúp em với em muốn đánh lại số chứng từ phiếu nhập xuất, thu/chi tr…

các anh/chị giúp em với
em muốn đánh lại số chứng từ phiếu nhập xuất, thu/chi trong pm fast thì làm thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 10, 2017

account_box admin

6 thoughts on “các anh/chị giúp em với em muốn đánh lại số chứng từ phiếu nhập xuất, thu/chi tr…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *