Cả nhà cho em hỏi. Em làm lại BCTC và nộp lại. Trong đó làm thay đổi doanh thu n…

Cả nhà cho em hỏi. Em làm lại BCTC và nộp lại. Trong đó làm thay đổi doanh thu nên cũng phải nộp lại QT thuế TNDN. Giờ em muốn chuyển lỗ từ năm trước sang được không? Em thấy trong tờ khai bổ sung QT thuế TNDN không có phần phụ lục chuyển lỗ. Nếu có thể chuyển thì phải kê khai như thế nào ạ? Có thể điền trực tiếp số lỗ chuyển từ năm trước sang vào chỉ tiêu C3 trên tờ khai bổ sung không ạ? Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 10, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi. Em làm lại BCTC và nộp lại. Trong đó làm thay đổi doanh thu n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *