Mọi người lưu ý nhé! Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp…

Mọi người lưu ý nhé!

Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử từ 18h00 ngày 10/11/2017 (Thứ sáu) đến 17h00 ngày 12/11/2017 (Chủ nhật), để phục vụ việc nâng cấp đáp ứng các nội dung: Chuyển đổi chữ ký số chuẩn hàm băm an toàn SHA-256; Cập nhật Mục lục ngân sách theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 9, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *