CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÔNG TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THUẾ KHI TÍNH THUẾ TNCN 1:Phụ cấ…

CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÔNG TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THUẾ KHI TÍNH THUẾ TNCN
1:Phụ cấp nguy hiểm ,độc hại.
2:Trợ cấp, phụ cấp gia đình khó khăn.
– Khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức lương chế độ, mức lương dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng.
3:Tiền nhà ở, điện, nước, và các dịch vụ
Căn cứ luật:
Khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC
4: Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm
-Mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc đóng góp Quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động.
Căn cứ luật:
– Khoản 3 điều 11 thông tư 92/2015/TT-BTC
5:Phụ cấp trang phục .
Căn cứ luật :
Theo điểm d4, khoản 2, điều 2 của thông tư 111/2013/TT-BTC.
-Thông tư 96/2015/TT-BTC (Có hiệu lực ngày 6/8/2015 nhưng được áp dụng từ năm 2015) sửa đổi điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC. Theo đó mức miễn thuế TNCN của các khoản phụ cấp này như sau:
– Phần chi trang phục bằng hiện vật được miễn hết.
– Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động không đưoc vượt qua 5.000.000đ triệu đồng/người/năm.
– Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục bằng cả tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật thì đưực miễn toàn bộ.

6: Phụ cấp công tác phí.
– không bị khống chế nữa nếu đi công tác, nếu có hóa đơn chứng từ sẽ được tính vào chi phí được trừ
7: Phụ cấp điện thoại: quy định của công ty( Quy chế lương )
*Căn cứ luật:
Công văn 1166/TCT-TNCN được ban hành vào ngày 21/03/2016.
8: Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy chế của đơn vị.
Căn cứ luật:
Khoản 4, điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC
9: Hỗ trợ khám chữa bệnh
– Hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân người lao động.
10: Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa
-Từ tháng 9/2016 trở về trước là 680.000 đồng/người/tháng.
-Từ tháng 10/2016 là 730.000 đồng/người/tháng.
11: Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần.
Căn cứ xác định khoản tiền mua vé máy bay là hợp đồng lao động và khoản tiền thanh toán vé máy bay khứ hồi
12: .Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ.
13:Khoản tiền có tính chất phúc lợi nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN
Căn cứ luật:
– Khoản 5 điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC)
– Điểm đ Khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.
14:Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ:
Được trả cao hơn so với tiền lương, tiền côn làm việc ban ngày làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau:
– Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm thêm, thêm giờ trừ đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.
– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.
15:Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội trả
16:Thu nhập từ bồi thường
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; tiền bồi thường tai nạn lao động; tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các khoản bồi thường Nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật. Cụ thể trong một số trường hợp như sau:
.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 9, 2017

account_box admin

2 thoughts on “CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÔNG TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THUẾ KHI TÍNH THUẾ TNCN 1:Phụ cấ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *