Cả nhà cho e hỏi chút ak. Chồng đóng bảo hiểm, Vk k đóng. Vậy Vk sinh con Vk có …

Cả nhà cho e hỏi chút ak.
Chồng đóng bảo hiểm, Vk k đóng. Vậy Vk sinh con Vk có được hưởng chế độ thai sản không ak. Tại hòm trc e thấy hình như có 1 bạn cũng làm hồ sơ hưởng thai sản mẫu 70a cho trường hợp Ck đóng Bh còn bi k đóng! Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 9, 2017

account_box admin

12 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi chút ak. Chồng đóng bảo hiểm, Vk k đóng. Vậy Vk sinh con Vk có …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *