Trường hợp kí hiệu hóa đơn AA/16Pf năm 2016. Sang năm 2017 e đặt in kí hiệu là A…

Trường hợp kí hiệu hóa đơn AA/16Pf năm 2016. Sang năm 2017 e đặt in kí hiệu là AA/17P thì có gửi hóa đơn mẫu lên cơ quan thuế k ạ.Và nếu thiếu hóa đơn mẫu mà e vào tra cứu hóa đơn thì thuế đã cập nhật lên rồi. thi hóa đơn đó ok chưa ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 8, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Trường hợp kí hiệu hóa đơn AA/16Pf năm 2016. Sang năm 2017 e đặt in kí hiệu là A…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *