Mọi người ơi e có viết hoá đơn gtgt bán hàng ngày 30.10 sau đó đến ngày 31.10 vi…

Mọi người ơi e có viết hoá đơn gtgt bán hàng ngày 30.10 sau đó đến ngày 31.10 viết hết ngày 31 em mới phát hiện còn 2 khách ngày 30.10 e quên chưa xuất hd, giờ e xử lý sao dc ạ huhu

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 8, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *