Hướng dẫn kiểm tra hạn sử dụng của CKS SmartSign (Vina-ca) 26/11/2017 Ngày hết …

Hướng dẫn kiểm tra hạn sử dụng của CKS SmartSign (Vina-ca)
26/11/2017 Ngày hết hạn chữ ký số trên token
ANH/CHỊ/EM lưu ý kiểm tra thời hạn hợp đồng xem còn không nhé VD:
Mã số thuế 0313387884
Ngày bắt đầu chữ ký số là 13/10/2016
Ngày hết hạn chữ ký số trên token là 26/11/2017
Ngày hết hạn trên hợp đồng là 13/04/2018
Nghĩa là vẫn còn HSD tới 13/04/2018 liên hệ với nơi cung cấp dịch vụ để họ cập nhật lại hạn sử dụng cho đúng với hợp đồng tránh bị mất tiền oan nhé!
Link kiểm tra:
http://tracuu.smartsign.com.vn/

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 8, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *