Cac a chị ơi cho e hỏi với ạ. E khai thuế quý 3 và đc báo về mail thành công luc…

Cac a chị ơi cho e hỏi với ạ. E khai thuế quý 3 và đc báo về mail thành công luc 14h50 phút ngày 31/10/2017 . Như thế có phải là nộp chậm hồ sơ khai thuế gtgt quý 3 k ạ. Mà hôm nay bên thuế gui về là nộp chậm và yêu cầu lên làm biên bản xử phạt hành chính.help me

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 8, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cac a chị ơi cho e hỏi với ạ. E khai thuế quý 3 và đc báo về mail thành công luc…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *