Các bạn có kinh nghiệm trong ngành dược phẩm cho mình hỏi một chút 1. Hóa đơn nh…

Các bạn có kinh nghiệm trong ngành dược phẩm cho mình hỏi một chút
1. Hóa đơn nhập giá 36.000 đã kê khai thuế, đã xuất hóa đơn đi nhưng tháng sau mới nhận được kê khai giá bán buôn có 30.000 thì phải xử lý sao đây.
2. khi giá kê khai bán buôn của nhà nhập khẩu quá thấp (ví dụ giá kê khai 70.000 và giá hóa đơn nhập 67.200), thậm chí có hóa đơn nhập bằng giá kê khai thì khi ấy lợi nhuận gần như không có thì thuế có bắt bẻ gì không ạ.
Xin cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 7, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Các bạn có kinh nghiệm trong ngành dược phẩm cho mình hỏi một chút 1. Hóa đơn nh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *