Các bạn cho hỏi. Có cách nào lách bảo hiểm xã hội không. Hợp tác xã mình chủ yếu…

Các bạn cho hỏi. Có cách nào lách bảo hiểm xã hội không. Hợp tác xã mình chủ yếu là lái xe. Mà lái xe họ chỉ góp xe lấy htx mình làm thương hiệu. Họ k chịu đóng bhxh. Có cách nào lách không vậy?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 7, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các bạn cho hỏi. Có cách nào lách bảo hiểm xã hội không. Hợp tác xã mình chủ yếu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *