Cả nhà cho em hỏi, e chủ hộ kd, e muốn mua Bhxh như cty, thì bhxh trả lời chủ hộ…

Cả nhà cho em hỏi, e chủ hộ kd, e muốn mua Bhxh như cty, thì bhxh trả lời chủ hộ k được mua, mà chỉ mua bhxh tự nguyện ở phường thôi. Vì sao thế ah, có quy định nào k ah. E cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 7, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi, e chủ hộ kd, e muốn mua Bhxh như cty, thì bhxh trả lời chủ hộ…”

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định:

    “….
    3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
    ….”

    Như vậy hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp tư nhân đều được xác định là người sử dụng lao động. Do đó, nếu chủ hộ kinh doanh cá thể có hoạt động thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ thì cả chủ hộ và người lao động đều thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bởi vậy các thủ tục khai báo BHXH, mức đóng, các chế độ được hưởng sẽ không có sự khác biệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *