anh chị cho em hỏi với ạ! Hôm nay bên em nhận được mail của bên quận thông báo n…

anh chị cho em hỏi với ạ! Hôm nay bên em nhận được mail của bên quận thông báo nộp quỹ phòng chống thiên tai. Có bân công ty anh chị nào đã nộp chưa ạ?? em chưa biết phải làm gì?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 7, 2017

account_box admin

5 thoughts on “anh chị cho em hỏi với ạ! Hôm nay bên em nhận được mail của bên quận thông báo n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *