Tháng trước bên công ty em ban đầu có dùng tiền mặt VND đổi 2400 EUR tỉ giá lúc …

Tháng trước bên công ty em ban đầu có dùng tiền mặt VND đổi 2400 EUR tỉ giá lúc đổi lad 26700.
Tháng này, lại đem EUR đi đổi thành VND (đổi ngoài cửa hàng) nên cũng k có giấy tờ gì ạ, tỉ giá đổi cho Sếp là 26600
Bây giờ em phải hạch toán như thế nào ạ? Các anh chị chỉ giúp em với, không có giấy tờ gì thì có vấn đề gì không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 6, 2017

account_box admin

One thought on “Tháng trước bên công ty em ban đầu có dùng tiền mặt VND đổi 2400 EUR tỉ giá lúc …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *