Hiện tại mình đang cộng tác với một công ty của Mỹ có trụ sở tại Hà Nội. Kinh do…

Hiện tại mình đang cộng tác với một công ty của Mỹ có trụ sở tại Hà Nội. Kinh doanh sản phẩm công nghệ 4.0 dẫn đầu xu thế. Cầm lập Team thiện chiến để hợp tác thành teamwork gồm 10 người để thực hiện dự án này.
Đam bảo nếu có năng lực, kiếm 1000$/week (1000$ trên 1 tuần nhé mọi người )
Ai quan tâm ib mình nhé!
” Bí mật của sự thành công là tìm ra thế giới đi đến đâu mà mình đi đến đó trước ”

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 5, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Hiện tại mình đang cộng tác với một công ty của Mỹ có trụ sở tại Hà Nội. Kinh do…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *