Các anh/chị cho em hỏi chút ạ. Công ty cổ phần gồm 3 cổ đông trong đó giám đốc 5…

Các anh/chị cho em hỏi chút ạ.
Công ty cổ phần gồm 3 cổ đông trong đó giám đốc 50%, 2 thành viên còn lại 30 và 20%. Như thế có ổn k ah, nếu có trường hợp 2 cổ đông còn lại kia hợp tác với nhau thì lại bằng số cổ phần của giám đốc. Vậy có quy định nào về số cổ phần của giám đốc pải lớn hơn tổng số cổ phần của các cổ đông còn lại k ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 5, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *