Vụ hạch toán tỷ giá nhập khẩu: Mấy Bác ở trển ra thông tư thay đổi xoành xoạch,…

Vụ hạch toán tỷ giá nhập khẩu:

Mấy Bác ở trển ra thông tư thay đổi xoành xoạch, cứ lấy tỷ giá bình quân liên ngân hàng có hay hơn ko?

Trường hợp sau nhập kho hàng hóa biết lấy tỷ giá nào ?

Ngày 01/01/2017 Chuyển tiền thanh toán đợt một 1.000USD tại Ngân hàng A, tỷ giá 22.000

Ngày 04/01/2017 chuyển tiền thanh toán đợt hai 2.000USD tại ngân hàng B, tỷ giá 22.100

Ngày 15/01/2017 chuyển tiền thanh toán đợt ba 4.000USD tại ngân hàng C, tỷ giá 22.150

Ngày 20/01.2017 làm tờ khai nhập khẩu lô hàng 9.000USD với tỷ giá 22.110

Ngày 25/01/2017 chuyển tiền thanh toán số tiền 2.000USD còn lại ở ngân hàng D, tỷ giá 22.180

Chán ngán.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 4, 2017

account_box admin

25 thoughts on “Vụ hạch toán tỷ giá nhập khẩu: Mấy Bác ở trển ra thông tư thay đổi xoành xoạch,…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *