Em chào cả nhà ạ. Anh chị cho em hỏi. Công ty nhỏ, nhân công 4 người, bên công t…

Em chào cả nhà ạ.
Anh chị cho em hỏi. Công ty nhỏ, nhân công 4 người, bên công ty không tham gia BHXH, có cách nào lách luật để chi phí tiền lương được tính là chi phí hợp lý khi quyết toán không ạ.
Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 4, 2017

account_box admin

25 thoughts on “Em chào cả nhà ạ. Anh chị cho em hỏi. Công ty nhỏ, nhân công 4 người, bên công t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *