Anh chị cho em hỏi: Hai doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài,nhưng một doanh nghi…

Anh chị cho em hỏi: Hai doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài,nhưng một doanh nghiệp là DN chế xuất,doanh nghiệp còn lại không phải là DN chế xuất. Vậy DN không phải là DN chế xuất có được phép chuyển khoản bằng USD cho DN chế xuất không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 4, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Anh chị cho em hỏi: Hai doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài,nhưng một doanh nghi…”

  • Vấn đề nằm ở thanh toán ngân hàng Kế toán trả lời có chưa chắc ngân hàng đã accept Theo mình để chuyển được ít nhất phải có 1. Hợp đồng ghi rõ thanh toán bằng USD 2. Hoá đơn với tiền thanh toán thể hiện là USD
    Nó có luật quản lí rủi ro ngoại hối nhưng cái này mình cũng chưa gặp bao giờ Để chắc nhất cứ gọi hỏi ngân hàng của cty thôi

  • Cái này là thanh toán bằng Tiền VND, bạn nhé, Mặc dù là của Nước ngoài nhưng cùng ở Viet Nam. Việc thanh toán giữa 2 doanh nghiệp cùng ở VN chỉ thực hiện bằng VND, nếu bạn chuyển Ngoại tệ là vị Phạm quản lý ngoại hối, và ngân hàng cũng không dám chuyển bạn ah

  • Mình mới biết trường hợp dn kcx được phép chuyển tiền bằng USD cho dn không thuộc kcx thôi. Trường hợp ngược lại thì chưa gặp nhưng mình nghĩ là được. Vì dn kcx được coi như một dn ngoài lãnh thổ thì mình mua hàng của họ giống như mình nhập khẩu. Trả tiền bằng USD thôi.

  • DNCX thông thường chỉ mua nguyên liệu, dịch vụ từ nội địa chứ ít khi bán sản phẩm vào thị trường nội địa nên TT 32 không có quy định cho phép DNCX nhận ngoại tệ từ DN nội địa. Trường hợp bạn hỏi thì nhiều khả năng không được. Để chắc chắn thì bạn có thể làm công văn hỏi ngân hàng nhà nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *