Lao động đã CHỐT BẢO HIỂM (ĐÃ đóng được 20 năm) để đợi đến tuổi nghỉ hưu, giờ …

Lao động đã CHỐT BẢO HIỂM (ĐÃ đóng được 20 năm) để đợi đến tuổi nghỉ hưu, giờ lại tiếp tục làm ở công ty thì có phải ĐÓNG LẠI bảo hiểm không nhỉ. Băn khoăn quá đi các bác ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 3, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Lao động đã CHỐT BẢO HIỂM (ĐÃ đóng được 20 năm) để đợi đến tuổi nghỉ hưu, giờ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *