Cả nhà ơi hôm nay mình làm hồ sơ thai sản cho 1ld nữ. Do lđ nữ này sinh mỗ nên c…

Cả nhà ơi hôm nay mình làm hồ sơ thai sản cho 1ld nữ. Do lđ nữ này sinh mỗ nên cột tình trạng mình ghi là: PT hay SC ạ. Mình phân vân quá ạ! Ai đã làm rồi cho trường hợp sinh mổ thì chỉ giúp mình với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 3, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà ơi hôm nay mình làm hồ sơ thai sản cho 1ld nữ. Do lđ nữ này sinh mỗ nên c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *