cả nhà cho e hỏi ạ. e nghỉ sinh ngày 28.3.2017 đến 28.9.2017 e đi làm lại. do ko…

cả nhà cho e hỏi ạ. e nghỉ sinh ngày 28.3.2017 đến 28.9.2017 e đi làm lại. do ko có người trông con nên ngày 13.10 e viết đơn nghỉ việc. cty quyết định cho e nghỉ bắt đầu từ ngày 13.11. khi đi làm e có nghỉ dưỡng sức sau sinh. e đã nộp giấy tờ và nghỉ đúng quy định. vậy theo luật BH e có đc hưởng tiền nghỉ dưỡng sức sau sinh ko ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 3, 2017

account_box admin

3 thoughts on “cả nhà cho e hỏi ạ. e nghỉ sinh ngày 28.3.2017 đến 28.9.2017 e đi làm lại. do ko…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *