Anh/Chị cho e hỏi khi đóng tài khoản ngân hàng có cần thông báo không ạh…

Anh/Chị cho e hỏi khi đóng tài khoản ngân hàng có cần thông báo không ạh

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 3, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *