Cho e hỏi 1 ty như chuyển khoản sai đơn vị hưởng. Rồi mình chuyển lại phải định …

Cho e hỏi 1 ty như chuyển khoản sai đơn vị hưởng. Rồi mình chuyển lại phải định khoản như thế này đúng ko a. No 331 Co 112. No 112 Co 331

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 2, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Cho e hỏi 1 ty như chuyển khoản sai đơn vị hưởng. Rồi mình chuyển lại phải định …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *