Các bạn cho mình tham khảo ý kiến xíu. Cty mình trước có đặt vé máy bay họ đã xu…

Các bạn cho mình tham khảo ý kiến xíu. Cty mình trước có đặt vé máy bay họ đã xuất hóa đơn số tiền vé: x nhưng chưa kê khai. Nay vé đó sếp ko đi nữa và nhận được hóa đơn hoàn vé máy bay: Số tiền hoàn vé: x; Phí hoàn vé: y, Tổng tiền hàng: x-y. Mình thắc mắc là sẽ kê khai hóa đơn này như thế nào? Các bạn giúp đỡ nhé. Cám ơn mọi người

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 2, 2017

account_box admin

One thought on “Các bạn cho mình tham khảo ý kiến xíu. Cty mình trước có đặt vé máy bay họ đã xu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *